Mercedes fabrikken

 


Retur til forsiden

Ordet er frit

 

 

Den 20. maj 2016

En rundvisning på Mercedes fabrikken i Sebaldsbrück
den 6. maj i forbindelse med det store tyske
Borgward træf i Bremen
fra 5. - 8. maj 2016

Fra guide turen på Mercedes fabrikken.

Da vi ankom til Mercedes hovedindgang blev vi mødt af en guide der startede med at byde os alle velkommen og sagde, at det er forbudt at videofilme eller tage billeder i produktions lokalet.
Her hilste vi lige på Ewa og Claes Jägevall samt 2 andre fra Sverige.
Det første stop, var i et stort forevisningslokale hvor der kort blev fortalt om firmaets historie.
Inden vi skulle stige op i bussen, fik vi alle udleveret et Headset så alle kunne høre hvad guiden fortalte under rund visningen.

Turen rundt mellem de ca. 20 haller varede ca. ½ time, og vi kom også forbi de gamle Borgward
haller. Da vi stod af bussen holdt vi lige ved Testbanen for de færdigsamlede biler.
Hver bil nr. 20 der kørte ud fra samlebåndet bliver Testet på denne bane.
Efter denne bustur blev vi guidet op på anden sal i en produktions hal hvor der udelukkende blev produceret C-modeller.
Vi gik rundt på en gæsteplatform der fulgte produktions båndet nedenunder os.

Det første vi så var karrosserier i forskellige udførsler (sedan, coupé, cabriolet) og forskellige farver
der kom kørende gennem en sluse.
Nu begyndte de forskellige monterings processer på disse modeller at tage fart.
Samlebåndet snoede sig gennem denne store monterings hal, og der var næste ingen støj, det blev
vi noget forbavset over, det meste vi kunne høre var alle de små el. truck der var i konstant
bevægelse med, at fylde de forskellige reoler med forskellige emner der blev anvendt til færdig
samling af bilerne.

Guiden fortalte, at for hver 25 mand på samlebåndet var der en leder, og hans  job bestod i, at hvis
der var en medarbejder der måtte forlade samlebåndet (toilet besøg) skulle han indsætte en erstatning, hvis han ikke selv overtog jobbet.
Hvis der opstår et problem på båndet skal lederen kunne løse dette inden for 90 sekunder, ellers går hele båndet i stå, så det er noget af en udfordring.
Der er en rotation af medarbejdere på samlebåndet så alle kunne udfører alles job.
Og der arbejdes alle 24 timer i døgnet året rundt.
Det var et fantastisk syn, og en oplevelse at se en produktion af denne størrelse.

Alle biler er købt og betalt af kunderne før de bliver sat i produktion.
Kunderne kan vælge hvordan ens bil skal se ud bl.a. farve/indtræk/radio/navigation/og meget mere,
og når kunder har betalt og er blevet registret kommer der besked den dag bilen er klar til
afhentning enten hos forhandleren eller på Mercedes fabrikken.

Vi så flere der sad og ventede på deres bil, og der kom kunder med nummerpladerne til ens egen bil, disse blev afleveret ved receptionen hvor kunden blev indskrevet og vist i et specielt venterum hvor de kunne følge de forskellige kunde biler kom kørende ind i lokalet.
Her blev kunden tjekket ind til nogle klargøringsmedarbejdere hvor der blev vist en grunding
instruktion af ens køretøj.

 Facts fortalt af vores guide:

Der findes ingen lager af emner til montering af bilerne.
Der kommer dagligt over 100 lastbiler med forskellige dele til monterings hallen.
Det er leverandørerne der skal sørge for at der er de nødvendige komponenter mv..
Og der skal hele tiden være komponenter til min. 2 timers produktion. Det er leverandøren der
har ansvaret for at dette overholdes eller falder der bøder i henhold til kontrakterne.
I år ”2016” produceres der en bil pr. 70 sekund, det bliver på årsbasis 360 000 biler, og alle er
bestilt og betalt (hovedsagelig C-modeller).
I 2017 forventes produktionen at komme op på 400 000 biler (40 modeller).
Efter denne rundvisning var vi lige inde i Mercedes shoppen hvor Bernt fik købt sig en pagode
model bil 1:18.

Her sluttede rundvisningen, og vi kørte tilbage til træfpladsen.

Herunder ses et par Mercedes modeller.

 

Klik på et billede og se det i stor størrelse