Velkommen til

Borgward Klub Danmark
 

 

Forsiden

Klubaktiviteter

Kalender

Ordet er Frit

Historie

Klubudvalg

Klubkontingent

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Borgward Klub Danmark fungerer som en interesseklub, uden love og paragraffer.
 
  Klubbens formål er at højne kendskabet til biler fra Bremen af Carl F. W. Borgward, samt være   
  behjælpelig med råd og vejledning til klubbens medlemmer.

  For at vi bedre kan lære hinanden at kende bliver der afholdt et forårsmøde samt et efterårsmøde.
  På forårsmødet kan forskellige emner fremlægges og drøftes, se under kalenderen tid og sted vi
  altid være ajourført.

  Disse emner vil blive taget op igen og evt. vedtages på efterårsmødet af de fremmødte medlemmer.

  Her på klubbens hjemmeside under Klubaktiviteter vil alle klubbens fremtidige aktiviteter altid være 
  opdateret.

  Under "Køb og Salg" kan medlemmer gratis avertere efter reservedele samt Køb og Salg af biler m.m.

  Borgward Klub Danmark har forbindelse og kontakter til forskellige udenlandske klubber bl.a. Sverige,
  Norge, Tyskland, Holland, Østrig og Schweiz.

  Endvidere har vi et samarbejde med andre veteranklubber og veteranfolk i Danmark med samme
  interesse.

  Yderligere oplysninger om Borgward Klub Danmark kan fås ved telefonisk henvendelse til en person i
  klubudvalget, eller send en mail via denne hjemmeside.

  Denne hjemmeside respekterer et regelsæt om etik og moral, meninger eller holdninger skrevet
  andre steder om denne klub eller dens medlemmer vil ikke blive kommenteret på denne hjemmeside.

Information fra Klubudvalget klik her

 

 

Dette websted blev sidst opdateret den 25. august 2020

©  Det er ikke tilladt, at distribuere, kopiere, gengive eller på anden vis, anvende
tekst, foto eller filer fra denne hjemmeside, uden skriftlig tilladelse fra indehaveren.